Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING
 • Chào Khách, bạn cần liên hệ với admin. ??? Quét Zalo nhé

Bảng Giá VPS

VPS giá rẻ nhất
PLAN 1
120K
- OS: LINUX -

 • CORE : 1 Cores
 • HDD : 20GB
 • RAM : 1GB
 • Bandwidth : Unlimited
PLAN 2
180K
- OS: LINUX -

 • CORE : 2 Cores
 • HDD : 20GB
 • RAM : 2GB
 • Bandwidth : Unlimited
Mua ngay để trải nghiệm mọi tính năng!
PLAN 3
300K
- OS: LINUX -

 • CORE : 3 Cores
 • HDD : 50GB
 • RAM : 4GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Phát hành
  24/3/20
 • Lượt xem trang
  1,131
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks