Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING
Resource icon

Share Code Code Forum JohnCMS 7.1.0 PhieuBac by MrT98 7.1.0

 • Mod từ JohnCMS 7.1.0
 • Sử dụng giao diện material
 • Mod và tối ưu hóa tính năng cần thiết cho diễn đàn
 • Chatbox, tin nhắn, thông báo autoload
 • Trang cá nhân được thiết kế đẹp có thêm ảnh bìa
 • Upload ảnh lên imgur
 • Thêm một số bbcode play nhạc, video...
 • Thêm smileys mới
 • Mod reaction trong bài viết
 • Thêm mini game tài xỉu
 • Vân vân và mây mây...
Hình ảnh minh họa
Chạy /install để cài đặt

Code bởi MrT98 ml - Loading.gq

Đánh giá gần đây

Code ad share lúc nào cũng ngon
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks