Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

blogger

 1. Đỗ Kim Khánh

  Cần giúp Fix lỗi Button bị lệch ra ngoài

  Chả là mình đang làm cái Button như này cho Blogger (nguồn: Từ blog của NguyenTinhBlog) Nhưng khi làm xong rồi thì nó lại thành ra như này... Cái icon nó bị lệch ra chứ không sát vào lề bên trái như blog của NguyenTinh Khi xem Elements thì thấy cái để chỉnh cho nó sát lề trái (dòng cuối)...
 2. T

  Share Chia sẻ template blogger MocGin.Com

  Xin chào các bạn, mình đã chơi blog được một thời gian. Và hôm nay mình muốn có gì đó muốn tặng tới độc giả thường xuyên ghé thăm blog mình. Vậy nên mình xin chia sẻ tới các bạn một mẫu giao diện giống https://mocgin.com 99% do chính mình convert sang blogspot Mình xin cảm ơn sự đóng góp nhiệt...
 3. Võ Hữu Nhân

  Theme Blogspot SHARE THEME BSW PROFESSIONAL RESPONSIVE TEMPLATE [BSW-06] - Template Blogger Cá Nhân

  Thông Tin Theme Template Name: BSW Professional Responsive Template [BSW-06] Designer: Truong Nguyen [Admin] Version: 17.0.0 Rip: NhanBlogger Latest update: 12/09/2018 https://drive.google.com/file/d/1O_wg0-omhUsOJKtm6nNXkaX56sYApn5p/view Mấy Bác Vô Blogger Chơi Với Mình Nhá...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks