Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

cần giúp

 1. H

  Cần giúp Cho mình hỏi ai biết web phân phối quảng cáo để mình lấy về gắn lên web không ạ

  Cho mình hỏi ai biết web phân phối quảng cáo để mình lấy về gắn lên web không ạ
 2. T

  Cần giúp Laptop mất quyền administrator

  Chào mọi người, chuyện là bữa em chơi ngu nên là xóa hết tài khoản trên máy tính đi chỉ để còn mỗi cái standard user là cái em đang dùng hiện tại. Bây giờ mỗi lần cần dùng quyền administrator để tải phần mềm hay gì khác là nó lại hiện như trong hình. Em thử mọi cách người ta chỉ trên mạng nhưng...
 3. Luce (Đang bế quan)

  Cần giúp Code Mcpedl

  Ai có source code của Site mcpedl.com hay giao diện thôi cũng được pls
 4. Con6 Ank

  Share Help me !!!!!!!!

  Ai giúp em với em trỏ đúng mà nó vẫn ko dc em đã cập nhật nameserver ở trên porkbun rồi
 5. zenjichen

  Share Cần giúp

  Mọi người có code php tổng hợp chức năng : check live cookie + buff sub và random reaction = cookie không ạ, mọi người share e vs. Thanks mn nhiều ạ...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks