Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách,
  Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

canvas

 1. Nguyễn Đăng Khôi

  Hướng Dẫn Bạn nào chưa có tài khoản Canva Pro comment email bên dưới mình? Tặng free ❤️

  Bạn nào chưa có tài khoản Canva Pro comment email bên dưới ? Tặng free ❤️ zalo: 0328934825 facebook: https://www.facebook.com/hackerkhoi.phuyen/
 2. Vũ Tùng Duy

  Share [Share Canvas] Load Map khi nhân vật tới gần

  - không vòng vo,tự code thêm nhân vật rồi tạo lệnh cho canvas tự động load lớn hơn khoảng 100px khi nhân vật load. <?php <!DOCTYPE html> <html> <body> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script> <button onclick="ducnghia_trai()">Trái</button> <button...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks