Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

code ajax

 1. levanloc8112

  Share Share code Anime giống Animet.net (Không có admin)

  Bài viết đầu tiên, chúc các bạn một ngày tốt lành. Share code anime giống Animet.net Chức năng: - Hỗ trợ 3 server (HydraX, Fembed, StreamVN) [Mọi người có thể thêm ở trong đường dẫn /ajax/ajax_player.php] - Đăng nhập thành viên - Đăng ký (chưa hoàn thành) - Database...
 2. Cua

  Share Code Code Blog Ducnghia Full Ajax 2018-12-19

  Giới Thiệu Full Ajax Load Trang PHP Thuần Load Nhanh, Tìm Kiếm Trên Wap Link tập tin đính kèm Không có quản trị admin Config tại connect.php Post bài tại /ad1.php Ducnghia - V4u.vn
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks