Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

code blog

 1. Cua

  Share Code Code Blog Ducnghia Full Ajax 2018-12-19

  Giới Thiệu Full Ajax Load Trang PHP Thuần Load Nhanh, Tìm Kiếm Trên Wap Link tập tin đính kèm Không có quản trị admin Config tại connect.php Post bài tại /ad1.php Ducnghia - V4u.vn
 2. Cua

  Share Share Code PHP Web Blog Cá Nhân ThanhTrungIT

  Code full php thuần. Check lỗi gặp lỗi sqli (Ai sài tự fix nhé) https://thachonline.com/ Hướng dẫn cài đặt: Up code lên host Config database trong file connect.php import file thanhtrungit.sql trong thư mục /data Chú ý: Update file đính kèm ở trên mình up thiếu file .htaccess nên bị lỗi url...
 3. Cua

  Share Share code Thuthuatonline cổ

  :v code này lâu lắm rồi 2014 gì đó thì phải lục data thấy post lại cho ai muốn vọc cấu trúc Hướng dẫn cài đặt: Config tại : includes/config.php Download https://drive.google.com/file/d/1sCffcv2uIgTu5T4e0xgwPxR3v65t968D/view?usp=sharing
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks