Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

code snow

  1. T

    Share Chia sẻ code tuyết cho trang web

    Để thêm code tuyết cho trang web các bạn tiến hành vào trang edit HTML và thêm đoạn code này lên trên thẻ </body> nhé <!-- Snow --> <style> #snowflakeContainer{position:absolute;left:0px;top:0px;} .snowflake{padding-left:15px;font-size:14px;line-height:24px;position:fixed;color...
Top Bottom