Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách,
  Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

code upload file

 1. Cua

  Share Share code upload file Alozui

  Lướt thấy share leech về :)) Demo https://tailen.alozui.xyz/ Hướng dẫn sử dụng - không có rồi :< tự vọc thôi nha. Download *** Văn bản ẩn: Bạn không có đủ quyền để xem nội dung ẩn ẩn. Truy cập chủ đề diễn đàn!***
 2. Cua

  Share Share Code WapUpload Full Chức Năng Bản Pro

  Code bản sơ khai là code của X.IUI.VN mình mod thêm đầy đủ chức năng cho một wapupload trên hosting lưu trữ tệp tin một các thuận tiện hơn. Chức năng: - Upload và phân loại file - Import file qua URL - Mô tả file và đặt mật khẩu tập tin - Quản lý thành viên upload - Danh sách file, top dowload...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks