Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

đóng dấu logo

  1. Cua

    Share Share code PHP đóng dấu Logo vào ảnh trực tiếp bằng URL

    Code đơn giản tiện lợi cho ai muốn đóng dấu bản quyền vào ảnh Hướng dẫn sử dụng Download hoặc coppy code phía dưới. Upload lên sever đặt tên bất kỳ (vuicode.php) Chỉnh sửa theo hướng dẫn trong code. chạy theo đường dẫn vuicode.php?img=Link ảnh chưa đóng dấu Xong. Download Code...
Top Bottom