Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

download ảnh

  1. Cua

    Share Chia sẻ Tool tải toàn bộ ảnh (video) từ Flickr

    Chia sẻ Tool tải toàn bộ ảnh (video) từ Flickr - Chức năng chính: Tải toàn bộ ảnh (video) từ Flickr riêng tư hoặc công khai. Tự động tìm UserID từ link Flickr (full url). Hỗ tợ chọn kích thước ảnh (nếu là video sẽ tự động chọn chất lượng tốt nhất). Tự động tải ảnh kích thước cao nhất (tùy...
Top Bottom