Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

giải trí

  1. Lê Hồng Sơn

    Tư vấn Vps ổn định, giá rẻ

    Tìm vps giá rẻ dùng với mục đích phục vụ giải trí như server game, lưu ảnh kỉ niệm. Em có làm server với mục đích giải trí, không gây lợi nhuận, nhưng mà ở VN thì vps giá cao, ở nước ngoài thì muốn rẻ thì là hàng trial, nhưng em nhiều lúc mua phải hàng lởm, dữ liệu nó thay đổi từng phút, cho do...
  2. TienPlayGirl

    Hướng Dẫn LÀ MỘT SOFTWARE DEVELOPER, BẠN CÓ THƯỜNG ĐỂ LẠI BACKDOOR TRONG CODE CỦA BẠN KHÔNG?

    đây là mình leech về của Fage : Hội Dev vui tính ( trên facebook ) LÀ MỘT SOFTWARE DEVELOPER, BẠN CÓ THƯỜNG ĐỂ LẠI BACKDOOR TRONG CODE CỦA BẠN KHÔNG? p/s: cách chơi khách đểu :)) Trả lời: Ẩn danh ======================================= Có một lần tôi để lại backdoor trong một ứng dụng Android...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks