Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

iphone lỗi mạng

  1. Vũ Tùng Duy

    Tin Công Nghệ Bản cập nhật iOS 12.1.2 gây lỗi kết nối di động, Wi

    Khoảng 1 tuần trước đây, Apple đã tung ra bản cập nhật iOS 12.1.2, sau khi cập nhật, người dùng iPhone trên toàn cầu đã phải đối mặt với các vấn đề về kết nối di động, nhưng không chỉ vậy. Theo 91mobiles, ngoài gặp vấn đề về kế nối dữ liệu di động, bản cập nhật iOS 12.1.2 cũng đang gây lỗi kết...
  2. Vũ Tùng Duy

    Tin Công Nghệ Sau khi lên đời iOS 12.1.2 nhiều mẫu iPhone bị mất kết nối mạng

    Tuần trước, Apple đã tung ra phiên bản iOS 12.1.2 cho iPhone Xs, iPhone Xs Max và iPhone Xr để sửa lỗi kết nối dữ liệu di động cho khách hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Báo cáo mới từ Forbes tuyên bố rằng, những người dùng iPhone khác ở nhiều quốc gia khi cập nhật lên iOS 12.1.2 cũng gặp phải một số vấn...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks