Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách,
  Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

lap trinh web

 1. Thành BlackGhost ✿

  Tin Công Nghệ Học lập trình nên học trung tâm hay trường CĐ để đi làm ạ

  Chào các anh chị ạ Hiện tại em đang học lớp 12 Dự định học về lập trình web nhưng mà em đang phân vân không biết nên chọn trường cao đẳng, hay trung tâm để học rồi đi làm ạ Em định học tại VTC ACADEMY mà thấy có mấy anh chị phốt lừa đảo... Anh chị nào biết trường CĐ hay Trung tâm nào dạy tốt, uy...
 2. Cua

  Tài Liệu Lập Trình Lập trình web chuyên nghiệp với PHP level 1

  Tài liệu gồm 18 video lớn và nhiều mục video nhỏ. Download https://drive.google.com/drive/folders/1BBk3rJirDs-Njx2T_ByrrUxyg7tGIu0A
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks