Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách,
  Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

ntthanh

 1. NTThanh

  Share Code Get 2FA Facebook

  Mình cho nó xuất sang json để làm API cho dễ xài nhé Cần thiết kế web hoặc mua code thì liên hệ CMSNT.CO nhé <?php require_once 'GoogleAuthenticator.php'; if (isset($_GET['key'])) { $key = trim($_GET['key']); $ga = new PHPGangsta_GoogleAuthenticator(); $code =...
 2. NTThanh

  Hướng dẫn Kiếm BTC Bằng Cách Xem Link Rút Rọn..

  Hello AE DienDanIT.NET Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho ae cách 1 ích BTC bằng cách AE truy cập Link Rút Rọn của Site mỗi ngày, khi ae qua bước rút rọn số BIT sẽ được thêm vài tài khoản của AE, mỗi ngày có rất nhiều Link cho AE làm, ai rãnh có thể làm nhé. Đây là giao diện của Site Có...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks