Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách,
  Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

sharehackros

 1. NTThanh

  Hướng dẫn Rút Rọn Link Kiếm Tiền Rate 1.000/5$

  Hệ thống rút rọn link này được mình sử dụng trong khoảng thời gian 123link và megaurl gặp sự cố, sau khi sử dụng mih mới chắc chắn rằng site thanh toán nhanh và lẹ, chưa thấy dấu hiệu lừa đảo hay ko pay. Rate cao, 1.000 View = 5$ đối với Việt Nam, còn các nược khác bạn tự xem nhé...
 2. NTThanh

  Share Code Website Update File (zFiles) Có Hướng Dẫn

  Mã nguồn Website ZFiles Có Hướng Dẫn Cấu Hình. Code này có share đầy Google, mình đang cần dạng như này nên test rồi share cho ae cùng xài. DEMO Trang Chủ Nè http://up.sharehackros.com DEMO trang Download Nè http://up.sharehackros.com/file/1554342115_hackros Download Việc cần làm là...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks