Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Truy cập và ủng hộ DienDanIT.NET bằng cách click dăm 3 cái quảng cáo để duy trì sever nhé.

shortener url

  1. Khalid Abraham

    Share Code Url Shorteners With Advertisement

    Short url is a complete URL Shorter URL Website URL Coming with Paid URL Shorter Service. is a PHP Laravel script that takes long URLs and squeezes them into fewer characters like bit.ly or adfly. admin can đặt banner, advertisement, google adsense or site url when someone browse via short URL...
Top Bottom