Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách,
    Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

sony

  1. Vũ Tùng Duy

    Tin Công Nghệ Sony Xperia XZ4 lộ cấu hình trên Geekbench: Snapdragon 855, RAM 8GB

    Sau khi xuất hiện trên AnTuTu với điểm hiệu năng “gây choáng” thì bây giờ, Xperia XZ4 tiếp tục có mặt trên Geekbench, nhờ vậy mà một số thông tin quan trọng cũng bị rò rỉ. Trên Geekbench, Xperia XZ4 có điểm hiệu năng đơn lõi đạt 3.497 điểm, đa lõi đạt 12.801 điểm. Máy dùng chip Snapdragon 855...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks