Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

upload file

  1. Việt Tiến

    Hỏi - Đáp Gửi File Không Cần Bấm Nút Vào Button

    Vấn Đề Như Sau Mọi Người Giúp Với Ự. Vấn Đề Là Mình Muốn Khi Ta Chọn File <input type="file" name="file"> Thì nó sẽ tự "Upload File" mà ta chọn lên chứ không cần Bấm vào Nút Button. Giống cái phần Upload Hình Ảnh của Google Á Mong các bạn Giúp đỡ
Top Bottom