Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

upload file

 1. ngoquocdat

  Hướng Dẫn Lữu trữ file miễn phí tại upfile.vieit.net

  Dịch vụ lưu trữ file miễn phí tại upfile.vieit.net Cho phép tải lên tối đa mỗi file 100MB, khuyên anh em nên lưu trữ file có size tầm dưới 20MB Cho phép đặt mật khẩu để bảo vệ dữ liệu khi lưu trữ trên web. Cho phép chia sẻ công khai cho mọi người đều thấy file này hoặc chỉ để riêng mình bạn...
 2. S

  Hướng Dẫn SieuToc.Top - Upload File Miễn Phí Tốc Độ Cao

  * Chào mọi người, nay mình xin giới thiệu với mọi người trang web upload, chia sẻ và lưu trữ file không giới hạn hoàn toàn miễn phí. * Dịch vụ được xây dựng và phát triển với tiêu chí Free For All - Tức là sẽ không thu phí người dùng, cũng không thu phí người down, không có các gói mua dung...
 3. Việt Tiến

  Hỏi - Đáp Gửi File Không Cần Bấm Nút Vào Button

  Vấn Đề Như Sau Mọi Người Giúp Với Ự. Vấn Đề Là Mình Muốn Khi Ta Chọn File <input type="file" name="file"> Thì nó sẽ tự "Upload File" mà ta chọn lên chứ không cần Bấm vào Nút Button. Giống cái phần Upload Hình Ảnh của Google Á Mong các bạn Giúp đỡ
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks