Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách,
  Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

xenforo 2

 1. kynlip

  Cần giúp Host dung lượng có hạn nên cần pro giúp làm sao để bỏ upload ảnh chỉ để chèn link ảnh như diendanit.net

  như tiêu đề bác nào chỉ giúp em sửa ở chổ nào ạ. Xenforo em gà không biết mò chỗ nào
 2. Cua

  Hướng Dẫn Hướng dẫn làm diễn đàn riêng một cách đơn giản nhất với nền tảng Xenforo

  Chào anh em, theo như sự tìm hiểu của mình thì có rất nhiều anh em đang muốn tự tạo riêng cho mình một diễn đàn. Vậy nên mình viết bài này để cùng giúp đỡ nhau trong việc thành lập một diễn đàn nhỏ. Phân tích về xenforo là gì? Xenforo là một mã nguồn mở được xây dựng bởi những lập trình viên...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks