Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

xenforo

  1. Cua

    Tutorial [2.x] Tùy chỉnh nút ActionBar trong bài viết xenforo 2

    Tạo nút actionbar riêng biệt dễ nhìn. Demo Before After Hướng dẫn: Mở file extra.less trên quản lý admin của bạn. Thêm code phía dưới vào đầu file. .actionBar-action--reply, .js-multiQuote, .actionBar-action--like, .actionBar-action--report, .actionBar-action--edit...
Top Bottom