Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Tư vấn Ai bán miền giá rẻ ko ạ

Tham gia
24/5/19
Bài viết
664
Lượt Thích
3,114
VNĐ
156,934
VNĐ
156,934
Mình bán tên miền và nhận transer miền cho các bạn coder, backlink, các cá nhân và công ty có nhu cầu quảng bá thương hiệu.

Đăng ký tốc độ không trễ time của ae chỉ từ 2-10p là có miền. Chính sách bảo hành 1-1 cho tất cả loại miền và bảo hành transer cho domain 5-10 năm

Hỗ trợ các miền:

• COM, NET, CC => 70k/1năm - mua trên 5 năm giá 60k/1năm

• ORG, ACCOUNTANT, CRICKET => 80k/1 năm - mua trên 5năm giá 70k/1 năm

• INFO, BIZ, ME =>
100k/1 năm - mua trên 5 năm giá 85k/1 năm

• CO, TV, MOBI =>
150k/1năm - mua trên 5năm giá 130k/1 năm

• BID, DATE, DOWNLOAD, LOAN, MEN, PARTY, STREAM, TRADE, WIN => 40k/1năm - mua trên 5 năm giá 30k/1 năm

• FAITH, RACING, REVIEW, SCIENCE, WEBCAM => 50k/1 năm - mua trên 5 năm giá 40k/1 năm

Có 2 chế độ cho bạn lựa - full quản lý & trung gian Nameserver

Với việc full quản lý domain thì chi phí sẽ tăng thêm 40k.

#domain, #domaingiare, #tenmien, #tenmiengiare, #banmien, #bandomain, #freedomain, #transerdomain, #transer, #mienphi, #hostingfree
 
Tham gia
5/3/21
Bài viết
51
Lượt Thích
5
VNĐ
6,251
VNĐ
6,251
Mình bán tên miền và nhận transer miền cho các bạn coder, backlink, các cá nhân và công ty có nhu cầu quảng bá thương hiệu.

Đăng ký tốc độ không trễ time của ae chỉ từ 2-10p là có miền. Chính sách bảo hành 1-1 cho tất cả loại miền và bảo hành transer cho domain 5-10 năm

Hỗ trợ các miền:

• COM, NET, CC => 70k/1năm - mua trên 5 năm giá 60k/1năm

• ORG, ACCOUNTANT, CRICKET => 80k/1 năm - mua trên 5năm giá 70k/1 năm

• INFO, BIZ, ME =>
100k/1 năm - mua trên 5 năm giá 85k/1 năm

• CO, TV, MOBI =>
150k/1năm - mua trên 5năm giá 130k/1 năm

• BID, DATE, DOWNLOAD, LOAN, MEN, PARTY, STREAM, TRADE, WIN => 40k/1năm - mua trên 5 năm giá 30k/1 năm

• FAITH, RACING, REVIEW, SCIENCE, WEBCAM => 50k/1 năm - mua trên 5 năm giá 40k/1 năm

Có 2 chế độ cho bạn lựa - full quản lý & trung gian Nameserver

Với việc full quản lý domain thì chi phí sẽ tăng thêm 40k.

#domain, #domaingiare, #tenmien, #tenmiengiare, #banmien, #bandomain, #freedomain, #transerdomain, #transer, #mienphi, #hostingfree
nếu mua 1year thì đc giảm bao nhiêu bác
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks