Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Cần giúp Anh/chị đi ngang giúp em phần này với ạ

Tham gia
12/9/21
Bài viết
1
Lượt Thích
0
VNĐ
100
VNĐ
100
Xin chào mọi người, em vừa học code để điều chỉnh website nên có phần này em chưa biết phải làm sao.
A/c cho em hỏi là làm cách nào để mình làm cho sản phẩm trong danh mục xổ xuống như trong hình vậy ạ
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.

Cái này em tham khảo bên điện máy xanh.
Em xin cảm ơn <3
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks