Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Diễn Đàn VuiCode tạm thời chuyển xang tên miền mới là DienDanIT.NET. Bạn hãy truy cập bằng tên miền mới nhé!

Cần giúp Api get id facebook

Tham gia
3/11/18
Bài viết
33
Lượt Thích
1
VNĐ
172
VNĐ
172
Lại là mình đây :v
Hôm nay mình muốn xin các bạn api để get id từ url facebook, mình cảm ơn trước ạ :D
 
Tham gia
8/11/18
Bài viết
60
Lượt Thích
9
VNĐ
649
VNĐ
649
~~ tường ổng share chứ làm câu lại là mình đây nghe cái kích thích vl ><
 
Tham gia
8/11/18
Bài viết
60
Lượt Thích
9
VNĐ
649
VNĐ
649
Mã:
<?php 
$token = '';

?>
<style>
      .login{
        width:550px;
      }
      .login .cx-txt{
        background-color: #fff;
        border: 2px solid #222;
        padding: 10px 20px;
        color: #222;
        width: 100%;
        margin:5px 0 5px 0;
        border-top-right-radius: 2px;
        border-bottom-right-radius: 2px;
        outline: none;
      }
      .login .cx-txt:focus{
        border: 2px solid #161616;
        background-color: #f9f9f9;
      }
      .login .cx-txt::-webkit-input-placeholder { /* WebKit, Blink, Edge */
        color:#999;
      }
      .login .cx-txt:-moz-placeholder { /* Mozilla Firefox 4 to 18 */
        color:#999;
        opacity:1;
      }
      .login .cx-txt::-moz-placeholder { /* Mozilla Firefox 19+ */
        color: #999;
        opacity:1;
      }
      .login .cx-txt:-ms-input-placeholder { /* Internet Explorer 10-11 */
        color:#999;
      }
      .login .cx-txt::-ms-input-placeholder { /* Microsoft Edge */
        color:#999;
      }
      .btn-like{
        background-color: #222;
        border: none;
        color: #fff;
        padding: 15px 20px;
        border-radius: 5px;
        text-transform:uppercase;
        width: 50%;
        margin: 20px 0 20px 0;
        transition: 2s;
        font-size: 18px;
        font-weight: bold;
      }
      .btn-like:hover{
        background-color:#1b1d1c;
      }
    </style>
<style>
.footerover{
  background: rgb(71, 83, 249);
  color: #fff;
  display: block;
  position: fixed;
  bottom: 0;
  z-index: 20;
  width: 100%;
  padding: 10px 0px;
  text-align: center;
  padding: 0px 0px;
}
</style>
<div id="content" class="ui-content ui-content-aside-overlay">
  <div class="ui-content-body">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">

          <div class="panel">
            <div class="panel-body">
              <b>Search Facebook ID</b>
              <center>
                <form action="" method="POST"> 
                <div id="ocultar">
                  <div class="login"><br />
                    <input type="text" name="url" class="cx-txt" id="url" placeholder="Ex: https://www.facebook.com/falaliker.com">
<?php
$action = $_POST['action'];
    if ($action == 'Get_Id'){
      $url = $_POST['url'];
      $id = substr(strrchr($url,'/'),1);
      if ($id){
        $json = json_decode(curl('https://graph.facebook.com/'.$id.'?access_token='.$token), true);
      } else {
        $json = json_decode(curl('https://graph.facebook.com/'.$url.'?access_token='.$token), true);
      }
      if (strpos($url, 'facebook.com') !== false){
        if($json['id']){
          echo '<b>ID FACEBOOK: <span class="label label-info">'.$json['id'].'</span></b>';
        } else {
          echo '<b>ID FACEBOOK: <span class="label label-info">We did not find this facebook ID</span></b>';
        }
      } else if ($json['error']){
        echo '<b>ID FACEBOOK: <span class="label label-info">We did not find this facebook ID</span></b>';
      } else {
        echo '<b>ID FACEBOOK: <span class="label label-info">'.$json['id'].'</span></b>';
      }
    }

function curl($url) {
  $ch = curl_init();
  $timeout = 15;
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.52 Safari/537.36");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,false);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_MAXREDIRS, 10);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);
  curl_setopt($ch,CURLOPT_ENCODING , "gzip");
  $data = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  return $data;
}
?>
                  </div>
                  <button class="btn-like" type="sumbit" id="find_id" value="Get_Id" name="action">Lấy ID Ngay</button><hr />
                  <div class="termos" id="result_z">
                    <div id="fbid"><p class="green">* Example link.</p><p>- https://www.facebook.com/falaliker.com</p><p>- https://www.facebook.com/4</p></div>
                  </div>
                </div></form>
              </center>
              <hr />
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
full nhé :V vứt token vào là run
 

Trần Kỳ Nhân

fb.com/trankynhanit
Thành viên BQT
Người Điều Hành Cấp Cao
DienDanIT 2018
Tham gia
1/11/18
Bài viết
360
Lượt Thích
278
VNĐ
694
VNĐ
694
PHP:
$url_profile = 'https://www.facebook.com/trankynhanit';
$options = array('url' => $url_profile);
$ch = curl_init('https://findmyfbid.com');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, count($options));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $options);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$data = json_decode($result, true);
echo $data['id'];
 

Duy Khang

Premium
Tham gia
13/11/18
Bài viết
373
Lượt Thích
52
VNĐ
907
VNĐ
907
Mã:
<?php
$token = '';

?>
<style>
      .login{
        width:550px;
      }
      .login .cx-txt{
        background-color: #fff;
        border: 2px solid #222;
        padding: 10px 20px;
        color: #222;
        width: 100%;
        margin:5px 0 5px 0;
        border-top-right-radius: 2px;
        border-bottom-right-radius: 2px;
        outline: none;
      }
      .login .cx-txt:focus{
        border: 2px solid #161616;
        background-color: #f9f9f9;
      }
      .login .cx-txt::-webkit-input-placeholder { /* WebKit, Blink, Edge */
        color:#999;
      }
      .login .cx-txt:-moz-placeholder { /* Mozilla Firefox 4 to 18 */
        color:#999;
        opacity:1;
      }
      .login .cx-txt::-moz-placeholder { /* Mozilla Firefox 19+ */
        color: #999;
        opacity:1;
      }
      .login .cx-txt:-ms-input-placeholder { /* Internet Explorer 10-11 */
        color:#999;
      }
      .login .cx-txt::-ms-input-placeholder { /* Microsoft Edge */
        color:#999;
      }
      .btn-like{
        background-color: #222;
        border: none;
        color: #fff;
        padding: 15px 20px;
        border-radius: 5px;
        text-transform:uppercase;
        width: 50%;
        margin: 20px 0 20px 0;
        transition: 2s;
        font-size: 18px;
        font-weight: bold;
      }
      .btn-like:hover{
        background-color:#1b1d1c;
      }
    </style>
<style>
.footerover{
  background: rgb(71, 83, 249);
  color: #fff;
  display: block;
  position: fixed;
  bottom: 0;
  z-index: 20;
  width: 100%;
  padding: 10px 0px;
  text-align: center;
  padding: 0px 0px;
}
</style>
<div id="content" class="ui-content ui-content-aside-overlay">
  <div class="ui-content-body">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">

          <div class="panel">
            <div class="panel-body">
              <b>Search Facebook ID</b>
              <center>
                <form action="" method="POST">
                <div id="ocultar">
                  <div class="login"><br />
                    <input type="text" name="url" class="cx-txt" id="url" placeholder="Ex: https://www.facebook.com/falaliker.com">
<?php
$action = $_POST['action'];
    if ($action == 'Get_Id'){
      $url = $_POST['url'];
      $id = substr(strrchr($url,'/'),1);
      if ($id){
        $json = json_decode(curl('https://graph.facebook.com/'.$id.'?access_token='.$token), true);
      } else {
        $json = json_decode(curl('https://graph.facebook.com/'.$url.'?access_token='.$token), true);
      }
      if (strpos($url, 'facebook.com') !== false){
        if($json['id']){
          echo '<b>ID FACEBOOK: <span class="label label-info">'.$json['id'].'</span></b>';
        } else {
          echo '<b>ID FACEBOOK: <span class="label label-info">We did not find this facebook ID</span></b>';
        }
      } else if ($json['error']){
        echo '<b>ID FACEBOOK: <span class="label label-info">We did not find this facebook ID</span></b>';
      } else {
        echo '<b>ID FACEBOOK: <span class="label label-info">'.$json['id'].'</span></b>';
      }
    }

function curl($url) {
  $ch = curl_init();
  $timeout = 15;
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.52 Safari/537.36");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,false);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_MAXREDIRS, 10);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);
  curl_setopt($ch,CURLOPT_ENCODING , "gzip");
  $data = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  return $data;
}
?>
                  </div>
                  <button class="btn-like" type="sumbit" id="find_id" value="Get_Id" name="action">Lấy ID Ngay</button><hr />
                  <div class="termos" id="result_z">
                    <div id="fbid"><p class="green">* Example link.</p><p>- https://www.facebook.com/falaliker.com</p><p>- https://www.facebook.com/4</p></div>
                  </div>
                </div></form>
              </center>
              <hr />
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
full nhé :v vứt token vào là run
tks bác ,ngon :v
 
Tham gia
29/3/19
Bài viết
11
Lượt Thích
1
VNĐ
72
VNĐ
72
code ngon wa
 
Top Bottom