Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING
  • Chào Khách, bạn cần liên hệ với admin. ??? Quét Zalo nhé

Cần giúp Bạn nào biết cách đổi từ nạp thẻ tự động về duyệt thẻ tay ko ?

Tham gia
27/11/19
Bài viết
1,534
Lượt Thích
254
VNĐ
111,516
VNĐ
111,516
Xoá đoạn code duyệt tự động đi là xong, còn kiểu gì nó cũng chèn vào DB, thì lưu lại ở DB. Ông vào DB check, cái nào đúng thì cộng tiền r sửa thành "Thành công" và ngược lại.
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks