Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách,
    Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

Cần giúp Bạn nào biết cách đổi từ nạp thẻ tự động về duyệt thẻ tay ko ?

Tham gia
27/11/19
Bài viết
1,455
Lượt Thích
245
Coins
2,650
Xoá đoạn code duyệt tự động đi là xong, còn kiểu gì nó cũng chèn vào DB, thì lưu lại ở DB. Ông vào DB check, cái nào đúng thì cộng tiền r sửa thành "Thành công" và ngược lại.
 
Tham gia
12/11/18
Bài viết
158
Lượt Thích
34
Coins
1,000
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks