Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách,
    Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

Ebook - Sách Hay Bí Mật Tư Duy Triệu Phú

Tham gia
29/9/20
Bài viết
367
Lượt Thích
592
Coins
62,124
Sách "Bí mật tư duy triệu phú" (tên gốc: "Secrets of the Millionaire Mind") là một cuốn sách kinh doanh và phát triển bản thân rất nổi tiếng của tác giả T. Harv Eker. Được xuất bản lần đầu vào năm 2005, sách đã nhanh chóng trở thành một trong những quyển sách bán chạy nhất trong thể loại này.
Cuốn sách tập trung vào việc nghiên cứu những khác biệt giữa tư duy của những người giàu có và những người nghèo khó, và cung cấp các bí quyết để cải thiện tư duy và tăng khả năng tài chính của độc giả. Sách cung cấp nhiều lời khuyên về việc xây dựng một tư duy giàu có, từ việc tạo ra sự giàu có bằng cách tập trung vào tư duy tích cực, đến cách quản lý tiền bạc và đầu tư thông minh.
Tuy nhiên, một số độc giả cho rằng cuốn sách không thực sự cung cấp những thông tin mới mẻ về tư duy giàu có và chỉ đơn thuần là phổ biến lại những kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân. Ngoài ra, một số người đọc cũng cho rằng tác giả có phần áp đặt quá nhiều niềm tin vào quy luật hấp dẫn của luật hấp dẫn (law of attraction) mà không đưa ra đủ bằng chứng để chứng minh cho quan điểm này.
Tóm lại, "Bí mật tư duy triệu phú" là một cuốn sách có thể cung cấp giá trị cho những người mới bắt đầu tìm hiểu về tư duy giàu có và quản lý tài chính cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn đã có một nền tảng vững chắc trong lĩnh vực này, cuốn sách này có thể không cung cấp quá nhiều thông tin mới mẻ.

Link tải : Bạn phải đăng nhập để xem nội dung này.
 
Tham gia
11/7/23
Bài viết
24
Lượt Thích
0
Coins
1,749
Sách "Bí mật tư duy triệu phú" (tên gốc: "Secrets of the Millionaire Mind") là một cuốn sách kinh doanh và phát triển bản thân rất nổi tiếng của tác giả T. Harv Eker. Được xuất bản lần đầu vào năm 2005, sách đã nhanh chóng trở thành một trong những quyển sách bán chạy nhất trong thể loại này.
Cuốn sách tập trung vào việc nghiên cứu những khác biệt giữa tư duy của những người giàu có và những người nghèo khó, và cung cấp các bí quyết để cải thiện tư duy và tăng khả năng tài chính của độc giả. Sách cung cấp nhiều lời khuyên về việc xây dựng một tư duy giàu có, từ việc tạo ra sự giàu có bằng cách tập trung vào tư duy tích cực, đến cách quản lý tiền bạc và đầu tư thông minh.
Tuy nhiên, một số độc giả cho rằng cuốn sách không thực sự cung cấp những thông tin mới mẻ về tư duy giàu có và chỉ đơn thuần là phổ biến lại những kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân. Ngoài ra, một số người đọc cũng cho rằng tác giả có phần áp đặt quá nhiều niềm tin vào quy luật hấp dẫn của luật hấp dẫn (law of attraction) mà không đưa ra đủ bằng chứng để chứng minh cho quan điểm này.
Tóm lại, "Bí mật tư duy triệu phú" là một cuốn sách có thể cung cấp giá trị cho những người mới bắt đầu tìm hiểu về tư duy giàu có và quản lý tài chính cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn đã có một nền tảng vững chắc trong lĩnh vực này, cuốn sách này có thể không cung cấp quá nhiều thông tin mới mẻ.

Link tải : Nội dung ẩn.
 
Tham gia
8/12/23
Bài viết
44
Lượt Thích
0
Coins
2,359
Sách "Bí mật tư duy triệu phú" (tên gốc: "Secrets of the Millionaire Mind") là một cuốn sách kinh doanh và phát triển bản thân rất nổi tiếng của tác giả T. Harv Eker. Được xuất bản lần đầu vào năm 2005, sách đã nhanh chóng trở thành một trong những quyển sách bán chạy nhất trong thể loại này.
Cuốn sách tập trung vào việc nghiên cứu những khác biệt giữa tư duy của những người giàu có và những người nghèo khó, và cung cấp các bí quyết để cải thiện tư duy và tăng khả năng tài chính của độc giả. Sách cung cấp nhiều lời khuyên về việc xây dựng một tư duy giàu có, từ việc tạo ra sự giàu có bằng cách tập trung vào tư duy tích cực, đến cách quản lý tiền bạc và đầu tư thông minh.
Tuy nhiên, một số độc giả cho rằng cuốn sách không thực sự cung cấp những thông tin mới mẻ về tư duy giàu có và chỉ đơn thuần là phổ biến lại những kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân. Ngoài ra, một số người đọc cũng cho rằng tác giả có phần áp đặt quá nhiều niềm tin vào quy luật hấp dẫn của luật hấp dẫn (law of attraction) mà không đưa ra đủ bằng chứng để chứng minh cho quan điểm này.
Tóm lại, "Bí mật tư duy triệu phú" là một cuốn sách có thể cung cấp giá trị cho những người mới bắt đầu tìm hiểu về tư duy giàu có và quản lý tài chính cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn đã có một nền tảng vững chắc trong lĩnh vực này, cuốn sách này có thể không cung cấp quá nhiều thông tin mới mẻ.

Link tải : Nội dung ẩn.
.
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks