Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

Theme Blogspot Cần bác tích hợp code vào theme blogspot

Tham gia
22/7/20
Bài viết
3
Lượt Thích
0
VNĐ
100
VNĐ
100
em muốn làm 1 trang truyện bằng blogspot. Có 3 label truyện dài truyện ngắn và tâm sự.
Label truyện dài chỉ đăng gthieu truyện và danh sách chap. Và thêm 1 label là tên truyện. Có cách nào khi click vào 1 bài thuộc label tên truyện thì sẽ có nút next.home.prev không ạ.?
Y như trang doctruyenvoz.com ấy ạ.!
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks