Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

Hỏi - Đáp Cần giúp đỡ về config army lậu từ offline lên online

Tham gia
12/11/18
Bài viết
155
Lượt Thích
33
VNĐ
12,121
VNĐ
12,121
mỏ port 8122 là đc nhé =))

Sài BYTE edit lại file sever ở trong coreLG của pb nhé
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks