Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Truy cập và ủng hộ DienDanIT.NET bằng cách click dăm 3 cái quảng cáo để duy trì sever nhé.

Cần giúp Cần giúp về grab redirected url trong C#

Tham gia
26/3/19
Bài viết
40
Lượt Thích
7
VNĐ
4,890
VNĐ
4,890
Mọi người cho mình hỏi: Mình có link a redirect sang link b -> c -> d -> e -> f
Làm sao trong c# mình có thể get toàn bộ link đó?
 
Tham gia
26/3/19
Bài viết
40
Lượt Thích
7
VNĐ
4,890
VNĐ
4,890
Ý tưởng:
Tạo request là URL đến trang sau, sau đó grab toàn bộ những url trên đó
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
DOC thêm về dùng CURL trong linux:
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
c# dùng system.net thôi @@ cho url chạy xong grab là điều đương nhiên rồi nhưng mà xong rồi :v sau 1 hồi mày mò cũng ok
C#:
string url = textBox1.Text;
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12;
      while (!string.IsNullOrWhiteSpace(url))
      {
        sb.AppendLine(url);
        System.Net.HttpWebRequest request = HttpWebRequest.CreateHttp(url);
        request.AllowAutoRedirect = false;
        using (HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse())
        {
          url = response.GetResponseHeader("Location");
        }
      }

      MessageBox.Show( sb.ToString());
 
Top Bottom