Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

Theme Blogspot Chia sẻ template Salbuta version by Filmmarking

Tham gia
7/8/19
Bài viết
49
Lượt Thích
5
VNĐ
24,300
VNĐ
24,300


Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.


Sau nhiều ngày chờ đợi Template Salbuta v1.2x share free nhưng vô vọng thì rảnh rỗi mod lại phiên bản by me với nhiều tính năng được cập nhật. Dưới đây là toàn bộ tính năng bản full. Link download chỉ cho bản rút gọn. Để download bản full vui lòng share bài viết công khai trên facebook sau đó chụp ảnh màn hình dán vào phần bình luận. Cảm ơn.
Template Salbuta version by Filmmarking
Tính năng mod lại:
 • Chỉnh sửa khung tiêu đề top (trong bản chính thấy rộng và tốn không gian vô ích).
 • Loại bỏ logo khỏi tiêu đề (có thể mở lại trong hướng dẫn đi kèm) thay bằng button tiện ích ẩn hiện thanh bên.
 • Chỉnh sửa tiêu đề, mô tả ở trang chủ nhỏ lại.
 • Loại bỏ thẻ label ở danh mục bài viết trên trang chủ.
 • Mod lại thanh footer còn 3 cột.
 • Mod lại kiểu chữ Roboto hỗ trợ tiếng Việt.
Tinh năng mới:
 • Tạo Slideshow như mẫu
  Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
  .
 • Thêm nút mở thanh bên thứ 2 (Download).
 • Tạo tiện ích hiển thị bài đăng theo Lable ở chân trang.
 • Tiện ích download chờ 30s ngay tại trang hiện hành.
 • Code chặn Adblocker.
 • Code auto chèn Watermark lên ảnh trong bài viết.
 • Auto chuyển hướng safelink.
 • ...
Template đang tiếp tục cập nhật.

Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.


© Chia sẻ template Salbuta version by Filmmarking
Source:
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks