Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Hướng Dẫn Chia sẻ web lưu trữ phim mới nhất 2021

Tham gia
1/2/23
Bài viết
12
Lượt Thích
1
VNĐ
1,500
VNĐ
1,500


Xin chào các bạn! Dịch vụ mình đang chia sẻ có một tên dễ nhớ mang tên "Lậu CDN".
Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một trang web chia sẻ lưu trữ phim mới nhất 2021.
Nếu các bạn lướt qua một số trang web phim Việt Nam hiện nay sẽ thấy một số website lưu trữ dùng bên này.
Laucdn là dự án phục vụ các website phim để có được nơi lưu trữ video file và dùng player của lậu để nhúng vào website của mình phục vụ người dùng xem.
Đăng ký sử dụng tại đây: Nội dung ẩn.
Tính năng:

- Sử dụng kết hợp proxy streamingP2P.
- Miễn phí 20Gb dung lượng lưu trữ khi tạo tài khoản.
- Có 3 đường để đưa video lên lậucdn.
+ Upload trự tiếp trên dashboard.
+ Upload lên sử dụng lậucdn api.
+ Upload lên google drive rồi cấp quyền đọc cho lậucdn.
Ưu điểm:
- Toàn bộ video sẽ được backup lên onedrive và google drive.
- Lậu CDN có server để proxy stream video từ google cloud.
- Có 2 options khi sử dụng proxy: cloudflare hoặc google proxy.
- Các web phim gọi lên API của trang web để lấy direct link tới mp4 rồi trả về user là xem được video.
- Tham gia Discord sẽ được thảo luận với các web phim lớn của Vietnam.
Mọi chi tiết thắc mắc cũng như tài liệu hướng dẫn sử dụng vui lòng tìm trong discord.

Tham gia nhóm Discord tại đây để thảo luận về streaming cũng như học hỏi từ các website khác: Nội dung ẩn.Nội dung ẩn.Nội dung ẩn.

thanks
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks