Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

Hỏi - Đáp Cho hỏi cách loại bỏ , khi xử lý dữ liệu

Tham gia
28/2/19
Bài viết
125
Lượt Thích
14
VNĐ
27,998
VNĐ
27,998
E có php xử lý này
PHP:
[B]$amount = $_POST[amount];[/B]
Dữ liệu nhập vào input amount là: [B]10,000[/B]
khi xử lý xử liệu
if ($amount < 10000) {
die'error';
}
và lưu vào sql không có dấu ,
làm cách nào để xoá bỏ dấu , trong số 10,000 kia khi xử lý dữ liệu và lưu sql ạ
 

► Mai Văn Linh ◄

DienDanIT 2018
Tham gia
5/11/18
Bài viết
483
Lượt Thích
512
VNĐ
29,265
VNĐ
29,265
Ai bảo lưu lại trong sql là 10,000 cho bất tiện, thà lưu lại 10000 rồi echo number_format('10000') thì nó hiển thị 10,000
 
Tham gia
16/3/19
Bài viết
280
Lượt Thích
48
VNĐ
34,243
VNĐ
34,243
don gian nhat ne ban :d

PHP:
<?php
$a = '10,000';
$b = [];
for($i = 0; $i < strlen($a); $i++){
  if($a[$i] == ','){
    $a[$i] = '';
  }
  $b[] = $a[$i];
}
$c = implode('', $b);
echo $c;
 

BN2002

DienDanIT 2018
Tham gia
31/10/18
Bài viết
123
Lượt Thích
160
VNĐ
10,513
VNĐ
10,513
don gian nhat ne ban :d

PHP:
<?php
$a = '10,000';
$b = [];
for($i = 0; $i < strlen($a); $i++){
  if($a[$i] == ','){
    $a[$i] = '';
  }
  $b[] = $a[$i];
}
$c = implode('', $b);
echo $c;
Sao không dùng str_replace cho nhanh ?
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks