Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Truy cập và ủng hộ DienDanIT.NET bằng cách click dăm 3 cái quảng cáo để duy trì sever nhé.

cho hỏi functions đổi 10000 thành 10k

Võ Hữu Nhân

DienDanIT 2018
Tham gia
17/11/18
Bài viết
613
Lượt Thích
510
VNĐ
5,990
VNĐ
5,990
<?php
function VoHuuNhan($input){
$input = number_format($input);
$input_count = substr_count($input, ',');
$arr = array(1=>'K','M','B','T');
if(isset($arr[(int)$input_count]))
return substr($input,0,(-1*$input_count)*4).$arr[(int)$input_count];
else return $input;

}

echo VoHuuNhan(10000);
?>
 
Top Bottom