Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

cho hỏi php trở về trang trước

Tham gia
28/2/19
Bài viết
133
Lượt Thích
18
VNĐ
36,798
VNĐ
36,798
e có page login
<?php
...
} else {
echo'đăng nhập thành công';
}
?>
giờ làm sao để khi login thành công nó chuyển về trang trước ( không dùng javascript )
e cảm ơn ạ
 
Tham gia
19/1/19
Bài viết
270
Lượt Thích
26
VNĐ
15,252
VNĐ
15,252
thì trang trước của ông ấn vô trang login là site.com/login.php?go=trangtruoc.php
...
} else {
header('Location: site.com
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
'($_GET['go']));
echo'đăng nhập thành công';
}
?> kiểu kiểu vậy đó, mò nốt ra
 
Tham gia
16/1/19
Bài viết
8
Lượt Thích
8
VNĐ
1,917
VNĐ
1,917
lưu session trang trước
<?
session_start();
$SESSION = domain/link.html ; // cái này đặt ở trang trước
if(login){
header('Location: $SESSION['link']);
echo'đăng nhập thành công';
}else{

}
 
Tham gia
28/2/19
Bài viết
133
Lượt Thích
18
VNĐ
36,798
VNĐ
36,798
lưu session trang trước
<?
session_start();
$SESSION = domain/link.html ; // cái này đặt ở trang trước
if(login){
header('Location: $SESSION['link']);
echo'đăng nhập thành công';
}else{

}
làm gì header('location kiad duoc bac oi
 
Tham gia
16/3/19
Bài viết
224
Lượt Thích
67
VNĐ
42,943
VNĐ
42,943
trang trước là trang kiểu con mẹ gì mới được, kiểu đang ở trang vlxx.tv rồi truy cập vào trang đăng nhập thì trang trước là trang vlxx.tv rồi thì get referer thôi, còn nếu không thì là biết cmn nó url của trang trước rồi thì chuyển sang thôi chứ sao :v
 
Tham gia
7/11/18
Bài viết
161
Lượt Thích
18
VNĐ
43,997
VNĐ
43,997
trang trước là trang kiểu con mẹ gì mới được, kiểu đang ở trang vlxx.tv rồi truy cập vào trang đăng nhập thì trang trước là trang vlxx.tv rồi thì get referer thôi, còn nếu không thì là biết cmn nó url của trang trước rồi thì chuyển sang thôi chứ sao :v
Gắt :)))))))))))
 
Tham gia
28/2/19
Bài viết
133
Lượt Thích
18
VNĐ
36,798
VNĐ
36,798
trang trước là trang kiểu con mẹ gì mới được, kiểu đang ở trang vlxx.tv rồi truy cập vào trang đăng nhập thì trang trước là trang vlxx.tv rồi thì get referer thôi, còn nếu không thì là biết cmn nó url của trang trước rồi thì chuyển sang thôi chứ sao :v
next
 

Võ Hữu Nhân

Thành viên SCAM
Tham gia
17/11/18
Bài viết
632
Lượt Thích
625
VNĐ
17,890
VNĐ
17,890
Đây thưa người tối cổ ạ
Return:
header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks