Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

Có thể bạn chưa biết? Có thể bạn chưa biết?

Trần Kỳ Nhân

fb.com/trankynhannn
Người Điều Hành Cấp Cao
DienDanIT 2018
Tham gia
1/11/18
Bài viết
395
Lượt Thích
418
VNĐ
27,094
VNĐ
27,094
Sắp tới sau khi hoàn thành code Vip like, Vip Comment, Vip Bot được chỉnh sửa lại ok nhất có thể và chia sẻ cho thành viên VuiCode. Mong anh em cố gắng chờ nhé vì code hơi nhiều.
Nhắc nhẹ là ai có api mắt thì ném qua rồi cho nó vào code luôn {big_smile}
Demo :
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.

 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks