Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Share CODE FULL DỊCH VỤ FACEBOOK HOT

Tham gia
14/9/19
Bài viết
38
Lượt Thích
818
VNĐ
9,249
VNĐ
9,249
Xin chào, bộ này là 1 bộ source giúp bạn tạo 1 trang web bán các dịch vụ tự động trên Facebook.
Một số chức năng:
 • VIP Like / Cảm xúc
 • VIP CMT ( Lọc giới tính, lọc trùng, hashtag ngừng comment )
 • VIP Sub (theo dõi)
 • VIP Share
 • VIP Bot cảm xúc (lọc bạn bè/nhóm/page)
 • VIP Buzz( Seeding Like/CMT )
 • Tích hợp vòng quay
Một số hình ảnh:Hướng dẫn cài đặt:
Config tại : _config.php
Cron tại : /core/Cron/xx.php (dùng chức năng nào thì cron chức năng đó)
Dowload:
Mình sẽ tổng hợp tất cả các phiên bản từ cũ nhất tới mới nhất ở đây:
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
15
Lượt Thích
0
VNĐ
300
VNĐ
300
khong co admin de quang ly vay ban oicode kho hieu qua
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
15
Lượt Thích
0
VNĐ
300
VNĐ
300
co anh em nao hop tac cung lap nhom khong.ai o tphcm q8.q5.q6.q7 lap nhom ve mang quang cao nhe
 
Tham gia
20/9/19
Bài viết
180
Lượt Thích
19
VNĐ
14,600
VNĐ
14,600
Xin chào, bộ này là 1 bộ source giúp bạn tạo 1 trang web bán các dịch vụ tự động trên Facebook.
Một số chức năng:
 • VIP Like / Cảm xúc
 • VIP CMT ( Lọc giới tính, lọc trùng, hashtag ngừng comment )
 • VIP Sub (theo dõi)
 • VIP Share
 • VIP Bot cảm xúc (lọc bạn bè/nhóm/page)
 • VIP Buzz( Seeding Like/CMT )
 • Tích hợp vòng quay
Một số hình ảnh:Hướng dẫn cài đặt:
Config tại : _config.php
Cron tại : /core/Cron/xx.php (dùng chức năng nào thì cron chức năng đó)
Dowload:
Mình sẽ tổng hợp tất cả các phiên bản từ cũ nhất tới mới nhất ở đây:
Nội dung ẩn.​
.
 
Tham gia
20/9/19
Bài viết
180
Lượt Thích
19
VNĐ
14,600
VNĐ
14,600
Anh ơi em confing rồi mà vào web vẫn k được
Mà em xoá confing thì vào web đc
Giờ fix sao ạ
 
Tham gia
16/10/19
Bài viết
18
Lượt Thích
8
VNĐ
2,000
VNĐ
2,000
Xin chào, bộ này là 1 bộ source giúp bạn tạo 1 trang web bán các dịch vụ tự động trên Facebook.
Một số chức năng:
 • VIP Like / Cảm xúc
 • VIP CMT ( Lọc giới tính, lọc trùng, hashtag ngừng comment )
 • VIP Sub (theo dõi)
 • VIP Share
 • VIP Bot cảm xúc (lọc bạn bè/nhóm/page)
 • VIP Buzz( Seeding Like/CMT )
 • Tích hợp vòng quay
Một số hình ảnh:Hướng dẫn cài đặt:
Config tại : _config.php
Cron tại : /core/Cron/xx.php (dùng chức năng nào thì cron chức năng đó)
Dowload:
Mình sẽ tổng hợp tất cả các phiên bản từ cũ nhất tới mới nhất ở đây:
Nội dung ẩn.​
 

Bài mới nhất

Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks