Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Share Code Kiếm Tiền - Xem link Giống ( Kiemtiennaz.net )

Tham gia
26/3/20
Bài viết
797
Lượt Thích
1,271
VNĐ
59,688
VNĐ
59,688
E share code
PaidVids
ADMIN PES
Giống Code : Kiemtiennaz.net

Link Code Gốc

Đã việt hoá khoảng 50%
Tải Về up sql và code lên host - sửa thông số sql theo đường dẫn system/ databe
pro nào biết rồi xin đừng chém =))
Link tải
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.TÀI KHOẢN Ở
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.

 
Sửa lần cuối:
Tham gia
27/7/19
Bài viết
473
Lượt Thích
87
VNĐ
103,999
VNĐ
103,999
E share code
PaidVids
ADMIN PES
Giống Code : Kiemtiennaz.net

Link Code Gốc

Đã việt hoá khoảng 50%
Tải Về up sql và code lên host - sửa thông số sql theo đường dẫn system/ databe
pro nào biết rồi xin đừng chém =))
Link tải
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.TÀI KHOẢN Ở
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.

Chạy php mấy
 
Tham gia
5/12/18
Bài viết
446
Lượt Thích
280
VNĐ
90,694
VNĐ
90,694
Cho hỏi code này thì chủ web lợi nhuận như nào nhỉ
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks