Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Truy cập và ủng hộ DienDanIT.NET bằng cách click dăm 3 cái quảng cáo để duy trì sever nhé.

Cần giúp Code lấy token iphone & android

Tham gia
16/3/19
Bài viết
108
Lượt Thích
36
VNĐ
9,643
VNĐ
9,643
PHP:
<?php
error_reporting(0);
header('Origin: https://graph.facebook.com');
$type = $_GET['type'];
if($type == 'iphone'){
  define('API_SECRET', 'c1e620fa708a1d5696fb991c1bde5662');
  define('API_KEY', '3e7c78e35a76a9299309885393b02d97');
}else{
  define('API_SECRET', '62f8ce9f74b12f84c123cc23437a4a32');
  define('API_KEY', '882a8490361da98702bf97a021ddc14d');
}
function sign_creator(&$data){
  $sig = "";
  foreach($data as $key => $value){
    $sig .= "$key=$value";
  }
  $sig .= API_SECRET;
  $sig = md5($sig);
  return $data['sig'] = $sig;
}
$email = addslashes($_GET['u']);
$pass = addslashes($_GET['p']);
$data = array(
  "api_key" => API_KEY,
  "credentials_type" => "password",
  "email" => $email,
  "format" => "JSON",
  "generate_machine_id" => "0",
  "generate_session_cookies" => "0",
  "locale" => "vi_VN",
  "method" => "auth.login",
  "password" => $pass,
  "return_ssl_resources" => "1",
  "v" => "3.2"
);
sign_creator($data);
$data = http_build_query($data);
echo "<a href=https://graph.facebook.com/restserver.php?$data>Link Get</a>";
?>
domain/?type=APP&u=USER&p=PASS
 
Tham gia
8/11/18
Bài viết
73
Lượt Thích
6
VNĐ
3,502
VNĐ
3,502
PHP:
<?php
error_reporting(0);
header('Origin: https://graph.facebook.com');
$type = $_GET['type'];
if($type == 'iphone'){
  define('API_SECRET', 'c1e620fa708a1d5696fb991c1bde5662');
  define('API_KEY', '3e7c78e35a76a9299309885393b02d97');
}else{
  define('API_SECRET', '62f8ce9f74b12f84c123cc23437a4a32');
  define('API_KEY', '882a8490361da98702bf97a021ddc14d');
}
function sign_creator(&$data){
  $sig = "";
  foreach($data as $key => $value){
    $sig .= "$key=$value";
  }
  $sig .= API_SECRET;
  $sig = md5($sig);
  return $data['sig'] = $sig;
}
$email = addslashes($_GET['u']);
$pass = addslashes($_GET['p']);
$data = array(
  "api_key" => API_KEY,
  "credentials_type" => "password",
  "email" => $email,
  "format" => "JSON",
  "generate_machine_id" => "0",
  "generate_session_cookies" => "0",
  "locale" => "vi_VN",
  "method" => "auth.login",
  "password" => $pass,
  "return_ssl_resources" => "1",
  "v" => "3.2"
);
sign_creator($data);
$data = http_build_query($data);
echo "<a href=https://graph.facebook.com/restserver.php?$data>Link Get</a>";
?>
domain/?type=APP&u=USER&p=PASS
define('API_SECRET', '62f8ce9f74b12f84c123cc23437a4a32');
define('API_KEY', '882a8490361da98702bf97a021ddc14d');

đoạn đó là api android đúng ko bác
 

Bài mới nhất

Top Bottom