Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách,
  Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

Share code nén trang tối ưu hóa tốc độ load website

Tham gia
19/8/22
Bài viết
69
Lượt Thích
1
Coins
5,100
Tính năng
 • ‎Minify CSS, JavaScript, HTML
 • ‎‎Bộ đệm ẩn inline-JS tự động‎
 • ‎Cache sẽ tự động cập nhật thay đổi‎
 • ‎Giảm thiểu kích thước trang
 • ‎Cải thiện thời gian tải trang‎
 • ‎Cải thiện SEO‎
 • ‎Loại bỏ nhận xét HTML
 • ‎Nén Wordpress + Joomla + Drupal + Open Cart + Magento hoặc bất kỳ framework nào‎
Nội dung ẩn.
 
Tham gia
9/12/18
Bài viết
66
Lượt Thích
6
Coins
2,000
Tính năng
 • ‎Minify CSS, JavaScript, HTML
 • ‎‎Bộ đệm ẩn inline-JS tự động‎
 • ‎Cache sẽ tự động cập nhật thay đổi‎
 • ‎Giảm thiểu kích thước trang
 • ‎Cải thiện thời gian tải trang‎
 • ‎Cải thiện SEO‎
 • ‎Loại bỏ nhận xét HTML
 • ‎Nén Wordpress + Joomla + Drupal + Open Cart + Magento hoặc bất kỳ framework nào‎
Nội dung ẩn.
rửewgvswgrsgwgveg
 
Tham gia
28/6/23
Bài viết
21
Lượt Thích
0
Coins
1,100
Tính năng
 • ‎Minify CSS, JavaScript, HTML
 • ‎‎Bộ đệm ẩn inline-JS tự động‎
 • ‎Cache sẽ tự động cập nhật thay đổi‎
 • ‎Giảm thiểu kích thước trang
 • ‎Cải thiện thời gian tải trang‎
 • ‎Cải thiện SEO‎
 • ‎Loại bỏ nhận xét HTML
 • ‎Nén Wordpress + Joomla + Drupal + Open Cart + Magento hoặc bất kỳ framework nào‎
Nội dung ẩn.
.
 
Tham gia
1/12/22
Bài viết
79
Lượt Thích
18
Coins
4,320
Tính năng
 • ‎Minify CSS, JavaScript, HTML
 • ‎‎Bộ đệm ẩn inline-JS tự động‎
 • ‎Cache sẽ tự động cập nhật thay đổi‎
 • ‎Giảm thiểu kích thước trang
 • ‎Cải thiện thời gian tải trang‎
 • ‎Cải thiện SEO‎
 • ‎Loại bỏ nhận xét HTML
 • ‎Nén Wordpress + Joomla + Drupal + Open Cart + Magento hoặc bất kỳ framework nào‎
Nội dung ẩn.
 
Tham gia
15/12/18
Bài viết
293
Lượt Thích
27
Coins
9,900
Tính năng
 • ‎Minify CSS, JavaScript, HTML
 • ‎‎Bộ đệm ẩn inline-JS tự động‎
 • ‎Cache sẽ tự động cập nhật thay đổi‎
 • ‎Giảm thiểu kích thước trang
 • ‎Cải thiện thời gian tải trang‎
 • ‎Cải thiện SEO‎
 • ‎Loại bỏ nhận xét HTML
 • ‎Nén Wordpress + Joomla + Drupal + Open Cart + Magento hoặc bất kỳ framework nào‎
Nội dung ẩn.
 
Tham gia
22/2/23
Bài viết
124
Lượt Thích
2
Coins
11,630
Tính năng
 • ‎Minify CSS, JavaScript, HTML
 • ‎‎Bộ đệm ẩn inline-JS tự động‎
 • ‎Cache sẽ tự động cập nhật thay đổi‎
 • ‎Giảm thiểu kích thước trang
 • ‎Cải thiện thời gian tải trang‎
 • ‎Cải thiện SEO‎
 • ‎Loại bỏ nhận xét HTML
 • ‎Nén Wordpress + Joomla + Drupal + Open Cart + Magento hoặc bất kỳ framework nào‎
Nội dung ẩn.
 
Tham gia
27/5/23
Bài viết
13
Lượt Thích
0
Coins
1,199
Tính năng
 • ‎Minify CSS, JavaScript, HTML
 • ‎‎Bộ đệm ẩn inline-JS tự động‎
 • ‎Cache sẽ tự động cập nhật thay đổi‎
 • ‎Giảm thiểu kích thước trang
 • ‎Cải thiện thời gian tải trang‎
 • ‎Cải thiện SEO‎
 • ‎Loại bỏ nhận xét HTML
 • ‎Nén Wordpress + Joomla + Drupal + Open Cart + Magento hoặc bất kỳ framework nào‎
Nội dung ẩn.
xin test
 
Tham gia
29/4/23
Bài viết
307
Lượt Thích
365
Coins
52,918
Tính năng
 • ‎Minify CSS, JavaScript, HTML
 • ‎‎Bộ đệm ẩn inline-JS tự động‎
 • ‎Cache sẽ tự động cập nhật thay đổi‎
 • ‎Giảm thiểu kích thước trang
 • ‎Cải thiện thời gian tải trang‎
 • ‎Cải thiện SEO‎
 • ‎Loại bỏ nhận xét HTML
 • ‎Nén Wordpress + Joomla + Drupal + Open Cart + Magento hoặc bất kỳ framework nào‎
Nội dung ẩn.
 
Tham gia
8/10/23
Bài viết
14
Lượt Thích
0
Coins
900
Tính năng
 • ‎Minify CSS, JavaScript, HTML
 • ‎‎Bộ đệm ẩn inline-JS tự động‎
 • ‎Cache sẽ tự động cập nhật thay đổi‎
 • ‎Giảm thiểu kích thước trang
 • ‎Cải thiện thời gian tải trang‎
 • ‎Cải thiện SEO‎
 • ‎Loại bỏ nhận xét HTML
 • ‎Nén Wordpress + Joomla + Drupal + Open Cart + Magento hoặc bất kỳ framework nào‎
Nội dung ẩn.
 
Tham gia
8/2/21
Bài viết
24
Lượt Thích
0
Coins
3,800
Tính năng
 • ‎Minify CSS, JavaScript, HTML
 • ‎‎Bộ đệm ẩn inline-JS tự động‎
 • ‎Cache sẽ tự động cập nhật thay đổi‎
 • ‎Giảm thiểu kích thước trang
 • ‎Cải thiện thời gian tải trang‎
 • ‎Cải thiện SEO‎
 • ‎Loại bỏ nhận xét HTML
 • ‎Nén Wordpress + Joomla + Drupal + Open Cart + Magento hoặc bất kỳ framework nào‎
Nội dung ẩn.
1
 

ChuLuan

Người Đăng Bài Hàng Đầu Của Tháng
Tham gia
2/4/24
Bài viết
80
Lượt Thích
0
Coins
950
nice !!

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ZLINK VIỆT NAM
Cung cấp license phần mềm, Giải pháp hạ tầng mạng, tổng đài thoại, contact center, CRM
zlink.vn / azsoft.com / voip.com.vn
email: [email protected] ; [email protected]
 
Tham gia
24/2/23
Bài viết
26
Lượt Thích
1
Coins
5,949
Tính năng
 • ‎Minify CSS, JavaScript, HTML
 • ‎‎Bộ đệm ẩn inline-JS tự động‎
 • ‎Cache sẽ tự động cập nhật thay đổi‎
 • ‎Giảm thiểu kích thước trang
 • ‎Cải thiện thời gian tải trang‎
 • ‎Cải thiện SEO‎
 • ‎Loại bỏ nhận xét HTML
 • ‎Nén Wordpress + Joomla + Drupal + Open Cart + Magento hoặc bất kỳ framework nào‎
Nội dung ẩn.
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks