Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Tư vấn Dành cho những ai đang tìm việc (Việt Nam, Quốc tế)

Tham gia
23/9/22
Bài viết
1
Lượt Thích
0
VNĐ
500
VNĐ
500
Bên mình đang làm việc cho một công ty startup về công nghệ có trụ sở tại Singapore, cụ thể là startup ơi, với mục tiêu là kết nối các kỹ sư công nghệ trên thế giới thông qua ứng dụng startup oi. Trên app này được tổng hợp rất nhiều cơ hội việc làm từ các công ty ở các nước trên thế giới có liên kết với bên mình, trong đó có Việt Nam.

Nếu bạn nào đang tìm việc thì có thể tải app qua
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.

Bạn nào có thắc mắc thì nhắn tin mình nhé!
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks