Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING
  • Chào Khách, bạn cần liên hệ với admin. ??? Quét Zalo nhé

Share Embedded Management Scripts 1.0

Tham gia
1/3/20
Bài viết
60
Lượt Thích
6
VNĐ
13,097
VNĐ
13,097
Follow me :
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
|
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
|
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.


UPDATE VERSION 1.0 :
- Phiên bản tiếng Anh đầy đủ

- Thêm thành viên đăng ký

- Thêm Bật / Tắt đăng ký trong Cài đặt

- Xóa các trang không hoạt động

- Sửa lỗi Adblock, tải và quảng cáo. Lỗi

- Chỉnh sửa tải trang không giới hạn

- Thêm chủ đề trình phát và sửa lỗi trình phát

- Sửa lỗi liên kết trong mã nhúng

- Sửa lỗi Không tự động chuyển liên kết dự phòng
....
Next Version
- Fix Subtitle Error
- More Ads Free Online Movie Streaming Sources
Demo Online :
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.

hướng dẫn cài đặt

1, Tải xuống Tập lệnh Trích xuất và Tải lên data.sql Script lên Phpmyadmin

2, Cấu hình tại includes/Database.php

3, Nhập hoặc đăng ký tại
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.

+ Username : [email protected]
+ Password : 123456

Link Download : Bạn phải đăng nhập để xem nội dung này.
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
13/1/22
Bài viết
1
Lượt Thích
0
VNĐ
100
VNĐ
100
Follow me :
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
|
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
|
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.


UPDATE VERSION 1.0 :
- Phiên bản tiếng Anh đầy đủ

- Thêm thành viên đăng ký

- Thêm Bật / Tắt đăng ký trong Cài đặt

- Xóa các trang không hoạt động

- Sửa lỗi Adblock, tải và quảng cáo. Lỗi

- Chỉnh sửa tải trang không giới hạn

- Thêm chủ đề trình phát và sửa lỗi trình phát

- Sửa lỗi liên kết trong mã nhúng

- Sửa lỗi Không tự động chuyển liên kết dự phòng
....
Next Version
- Fix Subtitle Error
- More Ads Free Online Movie Streaming Sources
Demo Online :
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.

hướng dẫn cài đặt

1, Tải xuống Tập lệnh Trích xuất và Tải lên data.sql Script lên Phpmyadmin

2, Cấu hình tại includes/Database.php

3, Nhập hoặc đăng ký tại
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.

+ Username : [email protected]
+ Password : 123456

Link Download : Nội dung ẩn.
Thanks
 
Tham gia
7/3/21
Bài viết
786
Lượt Thích
681
VNĐ
51,031
VNĐ
51,031
Follow me :
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
|
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
|
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.


UPDATE VERSION 1.0 :
- Phiên bản tiếng Anh đầy đủ

- Thêm thành viên đăng ký

- Thêm Bật / Tắt đăng ký trong Cài đặt

- Xóa các trang không hoạt động

- Sửa lỗi Adblock, tải và quảng cáo. Lỗi

- Chỉnh sửa tải trang không giới hạn

- Thêm chủ đề trình phát và sửa lỗi trình phát

- Sửa lỗi liên kết trong mã nhúng

- Sửa lỗi Không tự động chuyển liên kết dự phòng
....
Next Version
- Fix Subtitle Error
- More Ads Free Online Movie Streaming Sources
Demo Online :
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.

hướng dẫn cài đặt

1, Tải xuống Tập lệnh Trích xuất và Tải lên data.sql Script lên Phpmyadmin

2, Cấu hình tại includes/Database.php

3, Nhập hoặc đăng ký tại
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.

+ Username : [email protected]
+ Password : 123456

Link Download : Nội dung ẩn.
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks