Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách,
  Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

Share EZ Inboxer - Phần mềm tiếp thị Master Messenger cho Facebook

Cua

Cua đẹp trai
Thành viên BQT
Việt Nam Vô Địch
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
DienDanIT 2018
Kiểm Duyệt Viên
Tham gia
30/10/18
Bài viết
694
Lượt Thích
1,954
Coins
15,400
EZ Inboxer là một phần mềm tiếp thị Facebook & Messenger mạnh mẽ, đầu tiên trên thế giới. Phần kỳ diệu của EZ Inboxer là gửi tin nhắn quảng cáo đến các trang dẫn cũ và tin nhắn mới, trong đó tất cả các dịch vụ khác chỉ cho phép gửi tin nhắn không quảng cáo & khách hàng tiềm năng mới. Đọc thêm về cách EZ Inboxer gửi tin nhắn quảng cáo.
Mua ủng hộ tác giả:

Demo:
Bạn phải đăng nhập để xem nội dung này.

Features
Tiếng anh cái này ai cần thì đọc nhé
Bulk Message Campaign:
 1. Multiple Facebook Account.
 2. Sync. Page’s Messenger Leads.
 3. Lead Grouping
 4. Send Bulk Message to Leads.
 5. Auto Sync. Everyday.
 6. Multi-page Campaign Set option.
 7. Multi-group Campaign Set option.
 8. Custom Campaign Set Option.
 9. Emoji and spintax message
 10. Full Report of Campaign(Delivery/Unsuccessful).
 11. Custom Message With Individual Leads Name option.
 12. Delay Option For Each Message Send.
 13. Unsubscribe Link Embed Option.
 14. Manual Unsubscribe Option.
 15. Auto Unsubscribe Leads Who Blocked Page Message.
Auto Comment Tools:
 1. Auto Comment on Page Post as Page
 2. One-time & Periodic Comment
 3. Serial & Random Periodic Comment
 4. Auto Comment Template Management
 5. Emoji and spintax comment
 6. Choose Time & Date Interval of Comment
 7. Increase Page Engagement
Lead Generator:
 1. Auto Private Reply for Post Comment.
 2. Auto Comment Reply for Post Comment.
 3. Auto Like on Comment
 4. Highly Customization Auto Private Reply & Comment Reply Text.
 5. Filtering Word Based Auto Private Reply & Comment Reply Option.
 6. Full Report of Auto Private Reply & Comment Reply.
 7. Send Message Button for Your Website.
 8. JSON code generation tools for Facebook Messenger Ads.
 9. Emoji and spintax message
Page Inbox & Notification Manager:
 1. Pages Message in One Place
 2. All Unread Message in One Place.
 3. Reply Option from One Place.
 4. Unread Message Information Notification to Email.
Page Posting Features
 1. Text,Image,Multi-image,Video,Link Post
 2. Carousel & Slideshow Post
 3. CTA Button Post
 4. Schedule/Instant Post to Your All Facebook Pages with a Single Click .
 5. Enable Auto Comment Reply Campaign With Post.
 6. Full Report of Posting
 7. Emoji Library
Other Features:
 1. Multilingual Support (Built-in 12 Languages)
 2. Eye-catching Ad-ready Landing Page
 3. Automatic Update
 4. Add-on Support
 5. Awesome Dashboard.
 6. Multi-user and SaaS Application.
 7. PayPal & Stripe Integrated.
 8. End user don’t Need API Configuration.
 9. Social Login (Google+Facebook)
 10. Complete User Management System
 11. User Login Log Report
 12. Master Password to Login User Account
 13. PHP Native Email, SSL SMTP & Non-ssl SMTP Setup
 14. Announcement For Member

Download:
V7.0 NULLED


Bạn phải đăng nhập để xem nội dung này.
 
Sửa lần cuối:
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks