Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Cua

Cua đẹp trai
Thành viên BQT
Việt Nam Vô Địch
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
DienDanIT 2018
Kiểm Duyệt Viên
Tham gia
30/10/18
Bài viết
701
Lượt Thích
2,990
VNĐ
14,072
VNĐ
14,072
Your Time on Facebook là tính năng cho phép bạn biết được thời gian đã dùng để truy cập Facebook trong ngày/trong tuần.

Ngoài ra, bạn còn có thể thiết lập nhắc nhở khi đã sử dụng Facebook quá thời gian cho phép.

Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng Facebook lên phiên bản mới nhất thông qua App Store hoặc Google Play. Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần mở ứng dụng, bấm vào biểu tượng menu ở góc phải và chọn Settings & Privacy (cài đặt & quyền riêng tư) > Your Time on Facebook (thời gian bạn ở trên Facebook).


Tại đây, người dùng có thể biết được lượng thời gian đã sử dụng để truy cập Facebook mỗi ngày/tuần, tương tự như tính năng Your Activity trên Instagram và Time Screen trên iOS 12. Về cơ bản, tất cả đều là thống kê thời gian chứ không cung cấp công cụ giúp người dùng giảm bớt sự phụ thuộc ứng dụng.

Nếu muốn nhận cảnh báo khi sử dụng Facebook quá lâu, bạn hãy tìm đến mục Set Daily Reminder (lời nhắc hằng ngày) và thiết lập thời gian tương ứng. Khi hết thời gian, Facebook sẽ ngay lập tức hiển thị cảnh báo nhắc nhở.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể tắt bớt các thông báo không cần thiết về những hoạt động trên Facebook, lời mời kết bạn, sinh nhật… để tránh bị phân tâm và sa đà vào những câu chuyện trên Facebook.


Theo 24h.com.vn
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks