Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

Cần giúp Giúp em

Tham gia
20/9/19
Bài viết
179
Lượt Thích
18
VNĐ
14,300
VNĐ
14,300
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
Web em làm mà code em lấy của người ta nên giờ giao diện nó ghi thái sale và minh star
Mọi người cho em hỏi giờ vào file nào để edit lại mấy file đó thành tên em ạ
Giúp em với em mới tập tành
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks