Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Diễn Đàn VuiCode tạm thời chuyển xang tên miền mới là DienDanIT.NET. Bạn hãy truy cập bằng tên miền mới nhé!

Cần giúp giúp sửa code tag cmt

Tham gia
5/12/18
Bài viết
55
Lượt Thích
1
VNĐ
1,163
VNĐ
1,163
E chạy thử thì được vài lần đầu xong lỗi. Các bác xem fix hộ em với

<?php
ini_set('max_execution_time', 0);
$post_id = "";//id bài muốn bình luận
$token = "";//token của bạn
$text = ""; //điền vào đây lời nhắn bạn muốn gửi
$array_avoid = ["100003219300242","100001518861027","100004053704354","100001914300875","100000217222833"]; //điền id những bạn mà bạn không muốn tag vào
$url = "
Bạn không có quyền xem liên kết này Đăng nhập hoặc Đăng ký.
";
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => "$url",
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => false
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
$data = json_decode($response,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
$datas = $data["data"];
$message = "";
$dem = 0;
foreach($datas as $each){
$message .= "@[".$each["id"].":0] ";
$dem++;
if(in_array($each["id"], $array_avoid)) {
continue;
}
//cứ 5 bạn thì sẽ tag 1 lần, tránh bị FB hiểu nhầm spam, và sẽ tự động tag mỗi 10 giây cho đến hết danh sách
if($dem == 5){
$message .= "
$text";
$curl = curl_init();
$message = curl_escape($curl,$message);
$url = "
Bạn không có quyền xem liên kết này Đăng nhập hoặc Đăng ký.
";
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => "$url",
CURLOPT_RETURNTRANSFER => false,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => false
));
curl_exec($curl);
curl_close($curl);
$dem=0;
sleep(10);
$message = "";
}
}
$message .= "
$text";
$curl = curl_init();
$message = curl_escape($curl,$message);
$url = "
Bạn không có quyền xem liên kết này Đăng nhập hoặc Đăng ký.
";
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => "$url",
CURLOPT_RETURNTRANSFER => false,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => false
));
curl_exec($curl);
curl_close($curl);

Nguồn:
Bạn không có quyền xem liên kết này Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 
Top Bottom