Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Truy cập và ủng hộ DienDanIT.NET bằng cách click dăm 3 cái quảng cáo để duy trì sever nhé.

Cần giúp giúp sửa code tag cmt

Tham gia
5/12/18
Bài viết
81
Lượt Thích
2
VNĐ
4,763
VNĐ
4,763
E chạy thử thì được vài lần đầu xong lỗi. Các bác xem fix hộ em với

<?php
ini_set('max_execution_time', 0);
$post_id = "";//id bài muốn bình luận
$token = "";//token của bạn
$text = ""; //điền vào đây lời nhắn bạn muốn gửi
$array_avoid = ["100003219300242","100001518861027","100004053704354","100001914300875","100000217222833"]; //điền id những bạn mà bạn không muốn tag vào
$url = "
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
";
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => "$url",
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => false
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
$data = json_decode($response,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
$datas = $data["data"];
$message = "";
$dem = 0;
foreach($datas as $each){
$message .= "@[".$each["id"].":0] ";
$dem++;
if(in_array($each["id"], $array_avoid)) {
continue;
}
//cứ 5 bạn thì sẽ tag 1 lần, tránh bị FB hiểu nhầm spam, và sẽ tự động tag mỗi 10 giây cho đến hết danh sách
if($dem == 5){
$message .= "
$text";
$curl = curl_init();
$message = curl_escape($curl,$message);
$url = "
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
";
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => "$url",
CURLOPT_RETURNTRANSFER => false,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => false
));
curl_exec($curl);
curl_close($curl);
$dem=0;
sleep(10);
$message = "";
}
}
$message .= "
$text";
$curl = curl_init();
$message = curl_escape($curl,$message);
$url = "
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
";
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => "$url",
CURLOPT_RETURNTRANSFER => false,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => false
));
curl_exec($curl);
curl_close($curl);

Nguồn:
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
 
Top Bottom