Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

Hỏi Cách Bật Bảo Vệ Trang Cá Nhân?

Tham gia
2/11/18
Bài viết
225
Lượt Thích
37
VNĐ
5,618
VNĐ
5,618
- tình hình là như thế này -_-
- tối em đang lướt fb dạo, vô tình thấy link acc này, bấm vào thì có chữ
Trang cá nhân này bị khóa
- anh nào có cách bật chỉ em với ạ? :v ~
- link demo:
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
 

Cua

nasscom.vn
Thành viên BQT
Việt Nam Vô Địch
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
DienDanIT 2018
Kiểm Duyệt Viên
Tham gia
30/10/18
Bài viết
711
Lượt Thích
2,393
VNĐ
11,572
VNĐ
11,572

Trần Kỳ Nhân

fb.com/trankynhannn
Người Điều Hành Cấp Cao
DienDanIT 2018
Tham gia
1/11/18
Bài viết
395
Lượt Thích
418
VNĐ
27,094
VNĐ
27,094
" Trang cá nhân bị khóa " có nghĩa là facebook đó bị khóa mà :clgt: khi nào có dấu tích màu xanh cái đó mới gọi là Pro Player :gay:
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks