Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

Hỏi cách reset database trong php

Tham gia
18/1/19
Bài viết
12
Lượt Thích
3
VNĐ
0
VNĐ
0
Code em như này
<?php
include '../config/config.php';
mysql_query("DELETE FROM tên bảng");
echo 'Reset thành công';
Nhưng không hoạt động , có cách nào cho nó làm rỗng nguyên 1 bảng như trên ko ạ ?
 

Duy Khang

Premium
Tham gia
13/11/18
Bài viết
502
Lượt Thích
70
VNĐ
34,007
VNĐ
34,007
làm rỗng hình như là TRUNCATE tên_bảng mới đúng :v
 
Tham gia
8/11/18
Bài viết
69
Lượt Thích
10
VNĐ
8,349
VNĐ
8,349
Code em như này
<?php
include '../config/config.php';
mysql_query("DELETE FROM tên bảng");
echo 'Reset thành công';
Nhưng không hoạt động , có cách nào cho nó làm rỗng nguyên 1 bảng như trên ko ạ ?
đó chỉ là xóa all cả trong mảng thôi chứ ko reset nhé vào database rỗng là xong
 

Trần Kỳ Nhân

fb.com/trankynhannn
Người Điều Hành Cấp Cao
DienDanIT 2018
Tham gia
1/11/18
Bài viết
395
Lượt Thích
418
VNĐ
26,994
VNĐ
26,994
Như vầy mới đúng
PHP:
<?php
include '../config/config.php';
mysql_query("TRUNCATE  FROM tên bảng");
echo 'Reset thành công';
 

► Mai Văn Linh ◄

DienDanIT 2018
Tham gia
5/11/18
Bài viết
481
Lượt Thích
509
VNĐ
28,565
VNĐ
28,565
Mã:
<?php
include '../config/config.php';
$sql = mysql_query("DELETE FROM [SIZE=3]tên bảng[/SIZE]");[/SIZE]
[SIZE=4]if ($sql){
echo 'Reset thành công';
} else {
echo 'Error Config SQL';
}
?>
 

► Mai Văn Linh ◄

DienDanIT 2018
Tham gia
5/11/18
Bài viết
481
Lượt Thích
509
VNĐ
28,565
VNĐ
28,565
<?php
include '../config/config.php';
$sql = mysql_query("DELETE FROM tenbang");
if ($sql){
echo 'Reset thành công';
} else {
echo 'Error Config SQL';
}
?>
 

Duy Khang

Premium
Tham gia
13/11/18
Bài viết
502
Lượt Thích
70
VNĐ
34,007
VNĐ
34,007
PHP:
<?php
$con = mysqli_connect('localhost','user','pass','data') or die('Failed');
$sql = "TRUNCATE tên_bảng";
$query= mysqli_query($con, $sql);
echo 'Reset thành công';
?>
 

Trần Ngọc Duy

DienDanIT 2018
Tham gia
2/11/18
Bài viết
621
Lượt Thích
167
VNĐ
5,808
VNĐ
5,808
<?php
$con = mysqli_connect('localhost','user','pass','data') or die('Failed');
$sql = "TRUNCATE token";
$query= mysqli_query($con, $sql);
echo 'Reset thành công';
?>
 

Bài mới nhất

Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks