Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

Tip And Guides Javascript tạo Slide ảnh before - after như Wordpress

Tham gia
7/8/19
Bài viết
49
Lượt Thích
5
VNĐ
24,300
VNĐ
24,300
Ngồi rảnh rỗi lò mò up mấy cái ảnh lên website thì nhớ đến lúc trước có thấy cái Slide ảnh kiểu before | after nhìn khá hay. Hình như trên Wordpress. Thế là lại lò mò search trên mạng.
Hẳn có một số bác cũng đang tìm cái này nên share lại.
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.

Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks