Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Hỏi ngu Kali Linux trên win10

Tham gia
23/11/19
Bài viết
1,241
Lượt Thích
2,299
VNĐ
161,964
VNĐ
161,964

Huii

Thành viên BQT
Tham gia
19/9/20
Bài viết
1,027
Lượt Thích
1,890
VNĐ
38,480
VNĐ
38,480
Mà xài Kali Linux với Ubuntu cái nào ổn hơn vậy ae
ubuntu ổn hơn là chắc rồi=
kali chỉ dành cho mấy ông pentester lin tinh thôi, thường ai dùng kali để làm hdh chính. Có thì sẽ phải cài song song với thằng khác.
 

kid

Tham gia
8/9/20
Bài viết
209
Lượt Thích
121
VNĐ
5,359
VNĐ
5,359
ubuntu ổn hơn là chắc rồi=
kali chỉ dành cho mấy ông pentester lin tinh thôi, thường ai dùng kali để làm hdh chính. Có thì sẽ phải cài song song với thằng khác.
anh ấy làm về cybersec đấy chuẩn bị thi ctf nên cần kali linux :v
 
Tham gia
23/11/19
Bài viết
1,241
Lượt Thích
2,299
VNĐ
161,964
VNĐ
161,964
ubuntu ổn hơn là chắc rồi=
kali chỉ dành cho mấy ông pentester lin tinh thôi, thường ai dùng kali để làm hdh chính. Có thì sẽ phải cài song song với thằng khác.
Cài để chạy mấy cái tool thôi
 
Tham gia
23/11/19
Bài viết
1,241
Lượt Thích
2,299
VNĐ
161,964
VNĐ
161,964
ubuntu ổn hơn là chắc rồi=
kali chỉ dành cho mấy ông pentester lin tinh thôi, thường ai dùng kali để làm hdh chính. Có thì sẽ phải cài song song với thằng khác.
Ubuntu, ubuntu 18.04 TLS, ubuntu 20.04 TLS cái n ổn nhất ô
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks