Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

Cần giúp làm sao để code dùng được swal chứ dùng toastr mà chuyển qua nó ko hoat động

Duy Khang

Premium
Tham gia
13/11/18
Bài viết
506
Lượt Thích
71
VNĐ
34,807
VNĐ
34,807
swal thì tạo file như sau :
Mã:
sweetalert-dev.js => https://notepad.pw/code/mnmzcme6
sweetalert.css => https://notepad.pw/code/8fsiacxz
sweetalert.min.js => https://notepad.pw/code/nrj3p8u6
đặt trong <head></head>
HTML:
<link href="domain/đường dẫn tới file vừa tạo" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<script src="domain/đường dẫn tới file vừa tạo" type="text/javascript"></script>
<script src="domain/đường dẫn tới file vừa tạo" type="text/javascript"></script>
còn toastr thì có thể lên gg search nha :3
 
Tham gia
23/12/18
Bài viết
66
Lượt Thích
8
VNĐ
11,479
VNĐ
11,479
swal thì tạo file như sau :
Mã:
sweetalert-dev.js => https://notepad.pw/code/mnmzcme6
sweetalert.css => https://notepad.pw/code/8fsiacxz
sweetalert.min.js => https://notepad.pw/code/nrj3p8u6
đặt trong <head></head>
HTML:
<link href="domain/đường dẫn tới file vừa tạo" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<script src="domain/đường dẫn tới file vừa tạo" type="text/javascript"></script>
<script src="domain/đường dẫn tới file vừa tạo" type="text/javascript"></script>
còn toastr thì có thể lên gg search nha :3
thank ạ a dz nhất
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks